Đấu giá thuê quyền sử dụng đất tại huyện Di Linh, Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Cơ quan có tài sản đấu giá: UBND huyện Di Linh

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, TT Di Linh, huyện Di Linh.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30’’ Ngày 24/11/2017 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh.

Tài sản đấu giá là: Thuê quyền sử dụng đất tại khu vực chợ cũ, TT Di Linh, huyện Di Linh, cụ thể: Tổng diện tích: 4.051,7 m2.

Giá khởi điểm: 20.300.694.000 đồng

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm

Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ: Từ ngày Niêm yết đến hết ngày 21/11/2017 tại Trung tâm DVBĐGTS hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh.

Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Từ 7h00 ngày 21/11/2017đến trước 17h00 ngày 22/11/2017 nộp vào tài khoản của Trung tâm.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá (điều kiện cụ thể quy định trong Quy chế đấu giá)

Cách thức đăng ký tham gia đấu gía: Trung tâm DVBĐGTS hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Di Linh.