Đấu giá Tàu “Vinalines Sky” tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Vận tải biển Vinalines – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam – Địa chỉ: Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Vận tải biển Vinalines – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên.

Tên tài sản: Tàu “Vinalines Sky”, IMO 9168269, năm đặt sống chính và bàn giao: 1997; nơi đóng: Ishikawwajima Heavy Industries Co., Ltd, Tokyo Shipyard.

Giá khởi điểm: 154.385.640.000 đồng, tương đương 6.771.300 USD theo tỷ giá quy đổi 1USD = 22.800 đồng.

Tiền đặt trước: 30.877.000.000 đồng.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00’, ngày 17/01/2018 đến 16h00’, ngày 19/01/2018.

Thời hạn bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’, ngày 08/01/2018 đến 16h00’, ngày 19/01/2018 tại Trụ sở Công ty.

Thời gian xem tài sản: Tàu đang được đưa vào khai thác, khách hàng xem tài sản từ 08h00’-16h00’, ngày 18/01/2018 và ngày 19/01/2018 tại địa điểm tàu đang neo đậu theo thông báo cụ thể từ người có tài sản hoặc xem hình ảnh tài sản qua phim ảnh (video) tại Trụ sở Công ty.

Tổ chức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên vào 14h00’, ngày 22/01/2018 tại Trụ sở Công ty.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.8585.6595.