Đấu giá tài sản thuộc DA cáp treo Thác Mơ tại Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé ủy quyền như sau: