Đấu giá quyền thuê mặt bằng các cụm phân lô chợ hoa Tết Mậu Tuất năm 2018 tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng, địa chỉ: Công viên 29/3, số 27 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

Quyền thuê mặt bằng các cụm phân lô chợ hoa Tết Mậu Tuất năm 2018 tại khu A (cột cờ) khu vực Quảng trường đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tổng số lô là 164 lô (từ lô số 01 đến lô số 164) tương đương với 49 cụm (Kèm sơ đồ chi tiết các cụm). Giá khởi điểm 4.300.000 đồng/lô 

STT

Tên cụm

Giá khởi điểm (đồng)

Số cụm

Số lô

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ đấu giá (đồng)

1

Cụm 02lô

8.600.000

7

14

1.200.000

50.000

2

Cụm 03 lô

12.900.000

25

75

1.900.000

50.000

3

Cụm 04 lô

17.200.000

10

40

2.500.000

50.000

4

Cụm 05 lô

21.500.000

7

35

3.200.000

100.000

Tổng

49

164

                                            

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 07 giờ 30 ngày 11/01/2018 đến trước 17 giờ 00 ngày 29/01/2018 tại khu A (cột cờ) khu vực Quảng trường đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 ngày 11/01/2018 đến 17 giờ 00 ngày 29/01/2018 tại Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng.

6. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 30 ngày 11/01/2018 đến 17 giờ 00 ngày 29/01/2018; Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm hoặc Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng để được hướng dẫn, bán hồ sơ

7. Thời gian gia hạn đăng ký tham gia đấu giá : Từ 07 giờ 30 ngày 30/01/2018 đến trước 16 giờ 00 ngày 30/01/2018 (Chỉ áp dụng cho những cụm nào không có khách hàng đăng ký hoặc chỉ có 01 khách hàng đăng ký)

8. Thời gian bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ 07 giờ 30 ngày 11/01/2018 đến trước 17 giờ 00 ngày 30/01/2018 tại Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 ngày 31/01/2018, tại Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng, địa chỉ: Công viên 29/3, số 27 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn .