Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 369 m2 đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 147, tờ bản đồ số 06 có địa chỉ tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 544.010.904 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi bốn triệu, không trăm mười nghìn, chín trăm lẻ tư đồng).

Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật do người mua chịu.

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn).

4. Xem hiện trạng tài sản: Từ ngày 27/02 đến hết ngày 01/03/2018.

5. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16h30’, ngày 05/3/2018.

6. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày 08/03/2018.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 08/03/2018 tại Phòng Đấu giá Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia.

8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 024.62843536.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn. Địa chỉ: Số 7 đường Đa Phúc, thị trấn Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.