Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất có diện tích 123,4m2, loại đất CLN, thuộc một phần thửa 3954, tờ bản đồ số 07 và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại khu vực 3, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ Nguyễn Thị Thu). Giá khởi điểm: 69.418.000 đ (Sáu mươi chín triệu bốn trăm mười tám ngàn đồng).

2. Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá và dự kiến tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 07/4/2017.

- Thời gian xem tài sản: Sau khi mua hồ sơ đấu giá, công ty sẽ thông báo lịch cụ thể.

- Hạn chót đăng ký đấu giá: Đến 16h00 ngày 07/4/2017.

- Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: 14h30 ngày 14/4/2017 tại Hội trường Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh.

3. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam.

Số 35, Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 07113. 58.39.39 – 0939.00.77.88 (Mr Hiếu).

Website: www.daugiaphuongnam.com