Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168      ĐT: 02106 266 699.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ II, Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1 Tài sản 1: Quyền sử dụng 255,0m2 đất (Đất ở 150,0m2, đất vườn 105,0m2) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 841164, thửa đất số 52-1, tờ bản đồ số 05, do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 27/08/2009 cho hộ bà Nguyễn Thị Minh Phượng, tại Khu 7, xã Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ. Giá khởi điểm: 102.404.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 20.481.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000 đồng/01 hồ sơ.

3.2 Tài sản 2: Quyền sử dụng 740,0m2 đất (Đất ở 100,0m2, đất vườn 640,0m2) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 509911, thửa đất số 82-1, tờ bản đồ số 04, do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 18/08/2014 cho hộ ông Nguyễn Ngọc Minh, tại Khu 7, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Giá khởi điểm: 107.251.000đồng tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 21.450.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000 đồng/01 hồ sơ.Mức giá khởi điểm 02 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 26, 27/07/2018, tại Khu 7, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 01/08/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 01, 02, 03/08/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 19131686468011, tại Techcombank - Chi nhánh Việt Trì.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 04/08/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ II, Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 883 454.