Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Á tổ chức bán đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án như sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất 1070m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 91, tờ bản đồ số 17, địa chỉ thửa đất: Phú Cường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số AĐ 562754, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H00370 do UBND huyện Sóc Sơn cấp ngày 09/12/2009.

2. Giá khởi điểm: 500.440.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm trăm triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

Mọi chi phí liên quan đến thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại thuế, lệ phí khác do khách hàng trúng đấu giá chịu.

3. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 20/01/2017 đến ngày 11/02/2017.

4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/02/2017 đến ngày 14/02/2017.

5. Thời gian nhận hồ sơ và thu tiền đặt trước: Đến 16 giờ 00, ngày 17/02/2017.

6. Phiên đấu giá được tổ chức: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 24/02/2017.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty CP Đấu giá Việt Á

Địa chỉ: P304, số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: 04.37965198/ Fax: 04.37965199.