Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại huyện Cư M’ Gar, Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lăk thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lăk ủy quyền như sau: