Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX.Bình Long, Bình Phước

(BĐT) - Công ty CP đầu tư TC Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bình Long ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bình Long, địa chỉ: P.Hưng Chiến, TX.Bình Long, T.Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản: Quyền sử dụng đất từ lô số 25 đến lô số 47 và lô số 6 thuộc khu dân cư trường PTTH chuyên Bình Long, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long cụ thể:

a. Tổng diện tích và số lượng lô đất:

- Tổng diện tích:3772 m2.

- Số lượng lô đất: 24 lô.

b . Hạ tầng kỹ thuật:

- Điện chiếu sáng và sinh hoạt: Đầu nối với đường dây hạ thế đường DT752 dọc theo đường nối vào hệ thống thoát nước bên ngoài đường DT752.

- Hệ thống thoát nước mặt: Trong khu vực được bố trí mương thu nước D60 dọc theo đường nối vào hệ thống thoát nước bên ngoài đường DT752.

- Hệ thống thoát nước thải: Chủ yếu sử dụng giếng tự thấm.

- Hệ thống cấp nước: Xây dựng giếng khoan, giếng đào.

- Xử lý rác thải: Chủ yếu rác thải sinh hoạt tổ chức thu gom trong ngày và dùng phương tiện vận chuyển về bãi rác chung của thị xã.

c. Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

d. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

đ Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

e. Nơi có tài sản đấu giá: Khu dân cư trường PTTH chuyên Bình Long, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, Bình Phước.

4. Tổng giá khởi điểm: 5.019.292.600 đồng (năm tỷ, không trăm mười chín triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn, sáu trăm đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/10/2017 đến ngày 06/11/2017 tại Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước hoặc Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bình Long.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

b. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước theo số tài khoản: 11887968 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Phòng Giao dịch Bình Long.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian: Từ ngày 17/10/2017 đến ngày 06/11/2017.

b. Địa điểm: Tại nơi có tài sản.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 17/10/2017 đến ngày 06/11/2017.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước hoặc Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bình Long.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước hoặc Chi nhánh Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bình Long.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút,  ngày 09/11/2017.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại hội trường UBND thị xã Bình Long.

10. Hình thức, Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư TC Bình Phước ĐT: 0914.167.698; 0947845534 hoặc Chi nhánh Trung tâm Phát Triển Quỹ Đất Bình Long. ĐT: 0271.3.68.23.28.

Vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư TC Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!