Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX Chí Linh, Hải Dương

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Nguyễn Văn Sơn và bà Trần Thị Mâu; tài sản thế chấp tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Đại Tân Sao Đỏ (Agribank Đại Tân Sao Đỏ), được ngân hàng xử lý để thu hồi nợ.

1- Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

1.1- Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng 1.003,0 m2 đất (có 300,0 m2 đất ở và 703,0 m2 đất trồng cây lâu năm), thời hạn sử dụng lâu dài và tài sản gắn liền với đất là nhà xây cấp 4, diện tích xây dựng khoảng 50,0 m2, thuộc tờ bản đồ số 06, thửa đất số 71 tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thửa đất trên đã được UBND huyện (nay là thị xã) Chí Linh cấp GCN quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Sơn, số D 0607171, số vào sổ cấp GCN 902 QSDĐ/HT-CL ngày 12/7/1999.

1.2- Giá khởi điểm của tài sản: 256.725.000 đồng. Giá khởi điểm không bao gồm thuế, các loại phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành (do khách hàng trúng đấu giá chịu).

1.3- Bước giá theo giá khởi điểm: 1.000.000 đồng/bước.

1.4- Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (đã mua không hoàn lại).

1.5- Tiền đặt trước: 35.000.000 đồng (không tính lãi trong thời gian tổ chức đấu giá)

2- Kế hoạch tổ chức bán đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

2.1- Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Từ ngày 12/6/2017 đến 15 giờ ngày07/7/2017 tại trụ sở Agribank Đại Tân Sao Đỏ.

- Thời gian xem tài sản: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thì bắt buộc phải xem tài sản; đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank Đại Tân Sao Đỏ vào lúc 10 giờ ngày 10/7/2017 để đi xem tài sản.

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ đến 15 giờ ngày 11/7/2017 tại trụ sở Agribank Đại Tân Sao Đỏ.

- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 13/7/2017 tại trụ sở Agribank Đại Tân Sao Đỏ.

Kính mời khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ với Agribank Đại Tân Sao Đỏ (Địa chỉ trụ sở: Khu dân cư Chi Ngãi, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0982.197.389).