Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê đất, giao cho nhà đầu tư xây dựng siêu thị sách. Diện tích thửa đất: 611, 2m2, thuộc thửa số 372, tờ bản đồ số 16, loại đất thương mại, dịch vụ (TMD) thời hạn sử dụng đất: 50 năm, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khu đất. Giá khởi điểm: 6.264.188.800 đồng.

Thời gian, địa điểm xem khu đất: Từ ngày 13/10/2017 đến ngày 13/11/2017, tọa lạc tại Khu đất Rạp Lê Thanh (cũ), phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (liên hệ Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnhVĩnh Long trong giờ làm việc).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/10/2017 đến ngày 13/11/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Theo mẫu do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long phát hành, trong đó tiền bán hồ sơ 1.000.000 đồng/01 hồ sơ; Khoản tiền đặt trước là 626.000.000 đồng/01 hồ sơ, người tham gia đấu giá nộp sau khi được thông báo hồ sơ đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Đối tượng và điều kiện khi nộp hồ sơ: Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc các đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt khi trúng đấu giá. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp, có dự án đầu tư xây dựng siêu thị sách, cam kết sớm triển khai thực hiện dự án sau khi trúng đấu giá và cam kết không vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh tế.

Thời gian, địa điểm đăng ký nộp hồ sơ: Ngày 13/11/2017, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện, cách thức đăng ký khi tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế khi đăng ký nộp đơn tham gia đấu giá thông qua việc xét hồ sơ đấu giá đủ điều kiện, khi được thông báo người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước nêu trên vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (chậm nhất vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 17/11/2017).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 21/11/2017 tại Hội Trường Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long (Số 60Q, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Bằng cách trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 60Q, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) .3834721.