Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Tân An, Long An

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Tân An ủy quyền như sau:

- Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Tân An.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất tại khu phố Nhơn Hòa 2, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An của ông Nguyễn Văn Thắng.

+ Thửa đất số 150, tờ bản đồ số 46 (theo dữ liệu cũ thuộc thửa đất số 1460, tờ bản đồ số 3);

+ Diện tích: 1.135 m2; loại đất: ODT.

- Giá khởi điểm  : 469.144.305 đồng.

- Tiền đặt trước (bằng chuyển khoản)  : 70.000.000 đồng (tương đương 15% giá khởi điểm).

- Tiền hồ sơ      : 200.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian phát hồ sơ và nhận đăng ký  : từ ngày 09/01/2018 đến 16 giờ 00 ngày 06/02/2018;

- Thời gian xem tài sản (tại nơi TS tọa lạc)  : từ ngày 09/01/2018 đến 16 giờ 00 ngày 06/02/2018;

- Thời gian nhận tiền đặt trước  : từ ngày 06/02/2018 đến 17 giờ 00 ngày 07/02/2018;

- Thời gian đấu giá    : dự kiến lúc 09 giờ 00 ngày 09/02/2018.

- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá  : đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính và không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự. Cách thức đăng ký: nộp hồ sơ tại Văn phòng công ty trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ. Tiền đặt trước chuyển khoản vào tài khoản công ty.

- Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia, nhận tiền đặt trước và tổ chức đấu giá: tại số 154 Hùng Vương, phường 2, TP. Tân An, Long An.

*Lưu ý: Tài sản đấu giá là tài sản thi hành án, trước khi mở cuộc đấu giá tài sản 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, phí dịch vụ đấu giá và chi phí khác (nếu có) cho tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản (nếu người đăng ký mua tài sản đấu giá yêu cầu bồi thường thiệt hại). Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

Để biết thêm chi tiết, quý khách xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá Tài sản Miền Nam. Địa chỉ: 154 Hùng Vương, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3 570 568.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An. Địa chỉ: 216/3 Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Tân An, Long An. Điện thoại: (0272) 3 829 630.