Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy tổ chức đấu giá quyền sử dụngđất tại Khu đất xen cư tổ 01, 03, 06, 08 và tổ 09 phường Thủy Châu,, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. Vị trí, đặc điểm, khu đất đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 18 lô.

2. Địa điểm, vị trí: Tại Khu đất xen cư tổ 01; 03, 06, 08 và tổ 09 phường Thủy Châu,, thị xã Hương Thủy.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

II. Tài sản đấu giá, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, nơi có tài sản đấu giá, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước: 

STT

Ký hiệu

lô đất

Diện tích

(m2)

Khu vực – vị trí

Đơn giá(đồng/m2)

Giá khởi điểm(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Mức thu tiền đặt trước(đồng)

 

Tổ1

67.080.000

 

1

ODT 272

223,6

Vịtrí 1, mặt tiền
đường Chánh Đông

300.000

67.080.000

 

4.000.000

 

10.100.000

 

Tổ 3

 

 

 

72.920.000

 

 

2

ODT 182

182,3

Vị trí 1, mặt tiền đường Võ Khoa đoạn từ Số nhà 5 Võ Khoa đến Võ Liêm (5.C)

400.000

72.920.000

 

4.000.000

 

11.000.000

 

Tổ 6

592.180.000

 

 

3

ODT 345

196,6

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường đi rộng 5,5 m và đường đi rộng 6 m (Các tuyến đường còn lại)

550.000

108.130.000

 

6.000.000

 

16.300.000

4

ODT 346

178,9

Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng 5,5 m (Các tuyến đường còn lại)

500.000

89.450.000

 

5.000.000

13.500.000

5

ODT 347

187,3

 

500.000

93.650.000

 

5.000.000

14.100.000

6

ODT 348

195,8

 

500.000

97.900.000

 

5.000.000

14.700.000

7

ODT 349

204,2

 

500.000

102.100.000

 

5.000.000

15.400.000

8

ODT 350

201,9

 

500.000

100.950.000

 

5.000.000

15.200.000

 

Tổ 8

 

670.965.000

 

 

9

ODT 397

180,4

Vị trí 1, mặt tiền đường đi rộng 7,5 m (Các tuyến đường còn lại)

350.000

63.140.000

 

4.000.000

9.500.000

10

ODT 398

167,5

450.000

75.375.000

4.000.000

11.400.000

11

ODT 399

156,2

450.000

70.290.000

 

4.000.000

10.600.000

12

ODT 400

149,0

450.000

67.050.000

 

4.000.000

10.100.000

13

ODT 401

205,9

400.000

82.360.000

 

4.000.000

12.400.000

14

ODT 402

163,1

450.000

73.395.000

 

4.000.000

11.100.000

15

ODT 403

159,8

450.000

71.910.000

 

4.000.000

10.800.000

16

ODT 404

156,5

450.000

70.425.000

 

4.000.000

10.600.000

17

ODT 405

215,6

450.000

97.020.000

5.000.000

14.600.000

 

Tổ 9

 

413.000.000

 

 

18

ODT 113

147.5

Vị trí 1 mặt tiền đường Tân Trào từ ranh giới Phú Bài đến đường Võ Trác (3.C)

2.800.000

413.000.000

21.000.000

62.000.000

Tổng cộng:18 lô

 

 

1.816.145.000

 

 

(Mức giá tối thiểu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Nơi có tài sản: Khu đất xen cư tổ 01, 03, 06, 08 và tổ 09 phường Thủy Châu,, thị xã Hương Thủy.

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước; đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại vị trí các lô đất trên. Khách hàng xem tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Trung tâm Phát triển quỹ thị xã Hương Thủy hoặc UBND phường Thủy Châu để được hướng dẫn.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Từ 07 giờ 30 phút đến trước 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại UBND phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thủy.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/hồ sơ/lô.

- Từ trên 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hồ sơ/lô.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 0371005959002 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABB) Chi nhánh Thừa Thiên Huế hoặc Số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, đối tượng, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Nhận hồ sơ trong giờ hành chính đến 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế.

- Nhận hồ sơ và tiền đặt trước từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

b. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong đó có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt sau khi trúng đấu giá;

- Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành;

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, Phương thức trả giá lên.

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

1. Thời gian đấu giá:Vào lúc 08 giờ 30 ngày 15 tháng 12 năm 2017.

2. Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567 - 0234.3548336, Website: daugiatthue.com, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy, điện thoại: 0234.3955565 hoặc UBND phường Thủy Châu.