Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế thông báo tổ chức đấu giá đất như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 110610 tại 78A Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế do UBND TP Huế cấp cho ông Trần Tường và bà Phan Thị Gái ngày 08/04/2015. Vào sổ cấp GCN số CH/01129-2015, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 222

- Tờ bản đồ số: 38

- Địa chỉ thửa đất: 78A Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

- Diện tích: 473,8m2 (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi ba phẩy tám mét vuông).

- Hình thức sử dụng: riêng: 473,8m2; chung: Không

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 445m2, Đất nông nghiệp: 28,8m2

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: Lâu dài, Đất nông nghiệp: Đến ngày 04/03/2064.

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 445,0m2. Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 28,8m2.

2. Giá khởi điểm: 6.798.000.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn)

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí, lệ phí, phí trước bạ liên quan đến thay đổi chứng nhận quyền sở hữu và nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến tài sản.

- Các nghĩa vụ thuế, phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước về việc chuyển nhượng tài sản người mua phải chịu (nếu có).

II. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ. TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 26/07/2018 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 30/07/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-số 22 Tố Hữu, TP Huế

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:  ngày 30/07/2018, ngày 31/07/2018 và 01/08/2018 (trong giờ hành chính) tạiChi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số 55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương-TP Huế)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 02/08/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Chi nhánh- Số 22 Tố Hữu, Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393.

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế; 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, TP Huế. Điện thoại: 0234.3823377