Đấu giá quyền sử dụng đất tại Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại và Đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá:

- Xã Hải Vân và Xuân Thái: 11 lô đất. Giá khởi điểm 300.000 đồng/ m2 đến 490.000 đồng/ m2.

- Xã Thiệu Toán: 12 lô đất. Giá khởi điểm 650.000 đồng/ m2.

- Xã Nga Mỹ: 11 lô đất. Giá khởi điểm 3.000.000 đồng/ m2.

2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản:

- Vào hồi 13h30, ngày 27/02/2018 tại UBND xã Xuân Thái.

- Đợt 1: Vào hồi 07h30, ngày 01/3/2018 tại UBND xã Thiệu Toán (từ lô 01 đến lô 06).

- Đợt 2: Vào hồi 07h30, ngày 09/3/2018 tại UBND xã Thiệu Toán (từ lô 07 đến lô 12).

- Vào hồi: 07h30, ngày 05/3/2018 tại UBND xã Nga Mỹ.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/02/2018 (trong giờ hành chính), tại Trụ sở UBND xã Xuân Thái, huyện Như Thanh; UBND xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa; UBND xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn.

- Chi tiết có trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty TNHH Thương mại và Đấu giá tài sản Thanh Hóa. Địa chỉ: 602 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 0986 036 046.