Đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP.HN đấu giá quyền sử dụng 105 thửa đất có diện tích từ 50 đến 82,6 m2 tại Phú Lương 2, quận Hà Đông như sau:

- Nhóm 1: Giá khởi điểm: 33.800.000 đ/ m2 gồm 12 thửa. No-01: LK08, LK09, LK10;  No-02: LK01 đến LK09.

- Nhóm 2: Giá khởi điểm: 23.200.000 đ/ m2 gồm 19 thửa. No-03: LK14 đến LK18; No-06: LK15 đến LK28.

- Nhóm 3: Giá khởi điểm: 20.400.000 đ/ m2 gồm 74 thửa. No-01: LK11, LK12, LK13; No-03: LK09 đến LK13; No-04: LK01 đến LK26; No-05: LK01 đến LK26; No-06: LK01 đến LK14.

Tiền đặt trước chung cho các thửa đất là: 100.000.000 đ/ thửa.

Bước trả giá chung cho các thửa đất: 100.000 đ/ m2.

Thời gian phát hành hồ sơ đấu giá: Từ ngày 27/7 đến ngày 16/8/2018.

Thời gian kiểm tra thực địa: Ngày 13/8 và ngày 14/8/2018.

Thời gian nộp hồ sơ, tiền đặt trước: Từ ngày 15/8 đến ngày 16/8/2018.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 18/8/2018 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông.

Phương thức, hình thức đấu giá: Trả giá lên bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Là Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc bằng thư bảo đảm) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông – Số 4, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.