Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuy Phước, Bình Định

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Nam Việt thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công ty TNHH đấu giá tài sản Nam Việt, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu QHDC thị trấn Diêu Trì và Khu QHDC thị trấn Tuy Phước của huyện Tuy Phước, tỉnh Bình định, cụ thể:

TT

Khu QHDC

thị trấn

Số lượng lô đất

Tổng diện tích (m2)

Tổng giá khởi

điểm (đồng)

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian bán đấu giá

I

Thị trấn Diêu Trì

93

9.149,5

20.858.340.000,0

08h00 – 16h00

Ngày 14/7/2017

08h00 ngày

15/7/2017

II

Thị trấn Tuy Phước

85

9.137,0

12.751.531.000,0

08h00 - 16h00 ngày 17/7/2017

08h00 ngày 18/7/2017

Thời gian bán hồ sơ và xem tài sản: Giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày ra thông báo đến trước giờ kết thúc nhận hồ sơ theo từng thị trấn.

Địa điểm nhận hồ sơ và tổ chức đấu giá:

- Khu QHDC thị trấn Diêu Trì: Hội trường UBND thị trấn Diêu Trì,

- Khu QHDC thị trấn Tuy Phước: Hội trường UBND thị trấn Tuy Phước.

Phương thức bán đấu giá: Bán từng lô đất (theo thông báo của từng phiên đấu giá).

Hình thức đấu giá: Đấu giá công khai bằng lời nói.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá: Mua hồ sơ đấu giá và nộp tiền đặt trước 10% giá khởi điểm của lô đất.

Các thông tin khác xin liên hệ: Công ty TNHH đấu giá tài sản Nam Việt, số 119 Chương Dương, TP. Quy Nhơn; ĐT: 0563 746757; 0905824457 hoặc tại Trung tâm PTQĐ huyện Tuy Phước.