Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tây Hòa, Phú Yên

(BĐT) - Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa ủy quyền như sau:

Tài sản: Quyền sử dụng đất thuộc dự án Khép kín khu dân cư nông thôn tại thôn Sơn Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín (Công ty)

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979; (0257)3578935; 0914005656;

II. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa

Địa chỉ: Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá:  Khép kín điểm dân cư nông thôn tại thôn Sơn Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa gồm: 

STT

Tên lô

đất

Diện tích (m2)

Loại đất

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Bước giátrong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất (đồng)

1

Lô27 B

230,65

ONT

299.845.000

40.000.000

200.000

3.000.000

2

Lô36

227,6

ONT

295.880.000

40.000.000

200.000

3.000.000

Tổng cộng

458,25

595.725.000

80.000.000

400.000

6.000.000

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h30’ ngày 10 tháng 8 năm 2018 tại Hội trường UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ hợp lệ khi tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 07 tháng 8 năm 2018 tại thôn Sơn Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Thời gian mua hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 07 tháng 8 năm 2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa.

3. Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân hoặc hộ gia đình có đủ năng lực về tài chính, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản đều được tham gia đấu giá. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 17h00’ ngày 07 tháng 8 năm 2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tây Hòa và nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 111002636939 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên của Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu quy định của Công ty, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu, chứng từ nộp tiền đặt trước.