Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai  phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Khu đất đấu giá: Khu ĐG X17 thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai gồm 27 thửa đất: Các thửa đất ký hiệu L01 đến L27- Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/ 01m2 – Diện tích các thửa đất trong khoảng từ 104,4 m2 đến 120,3 m2 - Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/ hồ sơ; Khu ĐG 06, thôn 5, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai gồm 04 thửa đất - Các thửa đất ký hiệu ĐG 06-PC01 đến ĐG 06-PC04 - Giá khởi điểm: 1.700.000 đồng/ 01m2 – Diện tích các thửa đất trong khoảng từ 184,9 m2 đến 299,75 m2 - Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/ hồ sơ; Bước giá chung cho tất cả các thửa đất đấu giá tại 02 xã là: 100.000 đồng/ 01m2.

2. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 25/7/2017 đến 16h30 ngày 10/8/2017, hồ sơ được in và tải tại: Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội – http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn; Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quốc Oai – http://www.quocoai.hanoi.gov.vn.

3. Thời gian thu hồ sơ và khoản tiền đặt trước: Từ 25/7/2017 đến 16h30, ngày 10/8/2017.

4. Tiền đặt trước: Nộp qua hình thức chuyển khoản: Số TK: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai – STK: 112000131274 – Tại: Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Hà Tây (Các trường hợp Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai nhận được tin chuyển khoản sau 16h30 ngày 10/8/2017đều không được chấp nhận). Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký hợp lệ theo thông báo đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm PQTĐ huyện Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo về: Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai. Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (Các hồ sơ gửi qua thư đảm bảo mà Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai nhận được sau 16h30 ngày 10/8/2017 thì Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai sẽ không tiếp nhận hồ sơ mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào).

5. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00; Buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 các ngày 10/8 và 11/8/2017 tại Khu đất đấu giá.

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 8h00 ngày 13/8/2017 (Chủ nhật) tại Hội trường TT PTQĐ  huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

* Thông tin liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai – Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội - Điện thoại: 0433.844.555./.