Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty TNHH A String thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau: