Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá đất như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 09 lô đất tại Khu trung tâm thương mại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền

2. Diện tích đất: 1.169,5 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Số
TT

Ký hiệu lô đất theo bản vẽ quyhoạch

hiệu

thửa

đất

Tờ

bản

đồ

số

Diện tích (m2)

Khu vực/Vị trí

Giá tối thiểu (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

 

 

Bước giá

1

Lô F1

T1150

21

158,8

Vị trí 1, Tỉnh lộ 11A, đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh thị trấn Sịa

1.500.000

238.200.000

28.000.000

7.000.000

2

Lô F2

T1151

21

132,0

1.400.000

184.800.000

28.000.000

7.000.000

3

Lô F3

T1152

21

133,7

1.400.000

187.180.000

28.000.000

7.000.000

4

Lô F4

T1153

21

163,9

1.500.000

245.850.000

28.000.000

7.000.000

5

Lô F5

T1154

21

120,9

Vị trí 2, Tỉnh lộ 11A, đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh thị trấn Sịa

900.000

108.810.000

15.000.000

5.000.000

6

Lô F6

T1155

21

112,5

900.000

101.250.000

15.000.000

5.000.000

7

Lô F7

T1156

21

112,5

900.000

101.250.000

15.000.000

5.000.000

8

Lô F8

T1157

21

112,5

900.000

101.250.000

15.000.000

5.000.000

9

Lô F9

T1158

21

122,7

1.000.000

122.700.000

15.000.000

5.000.000

TỔNG

1.169,5

1.391.290.000

187.000.000


III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00’’ ngày 05/03/2018 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 11 giờ 00’’ ngày 05/03/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

* Ngày 01/03/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương-TP Huế)

* Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00’’ ngày 05/03/2018 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 200 triệu đồng trở xuống: 100.000 đồng/lô

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/lô

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 06/03/2018 tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VI. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - 22 Tố Hữu, Huế. ĐT: 0234.3832542-0914079393.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền. ĐT: 0234.3556606