Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau: