Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

(BĐT) -Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, cụ thể như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 12 lô đất tại khu dân cư phía Đông Quảng Lợi;

2. Điện tích: Từ 212,3m2 – 264,8m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

SốTBĐ

Số thửa

Khu vực/ Vị trí

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô )

Tiền đặt trước(đồng/lô )

Bước giá (đồng/lô )

Khu dân cư phía Đông Quảng Lợi

1

Lô A20

228,3

45

226

Vị trí 1, Đường Tỉnh lộ 4 đoạn từ giáp ranh địa phận Thị trấn Sịa đến hếtBưu điện văn hóa xã

1.500.000

342.450.000

47.000.000

9.000.000

2

Lô A21

223,5

45

227

1.500.000

335.250.000

47.000.000

9.000.000

3

Lô A22

220,0

45

228

1.500.000

330.000.000

47.000.000

9.000.000

4

Lô A23

215,6

45

229

1.500.000

323.400.000

47.000.000

9.000.000

5

Lô A24

260,2

45

230

1.600.000

416.320.000

47.000.000

9.000.000

6

Lô C1

264,8

45

255

Vị trí 1, Đường Tỉnh lộ 4 đoạn từ giáp ranh Thị trấn Sịa đến Bưu điện văn hóa xã.

1.600.000

423.680.000

51.000.000

10.000.000

7

Lô C3

228,3

45

256

1.500.000

342.450.000

51.000.000

10.000.000

8

Lô C4

230,7

45

257

1.500.000

346.050.000

51.000.000

10.000.000

9

Lô C5

231,1

45

258

1.500.000

346.650.000

51.000.000

10.000.000

10

Lô C6

230,5

45

259

1.500.000

345.750.000

51.000.000

10.000.000

11

Lô C7

228,6

45

260

1.500.000

342.900.000

51.000.000

10.000.000

12

Lô C9

212,3

45

261

1.500.000

318.450.000

51.000.000

10.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

Chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản 4000201010595 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:    200.000 đồng.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 16/08/2017 tại Khu dân cư phía Đông Quảng Lợi.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 16/08/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị: từ 8h00 ngày 14/08/2017 đến 17h00 ngày 16/08/2017.

-Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền: từ 08h00 đến 11h00 ngày 16/08/2017

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 17/08/2017

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền - thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.

- Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn