Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

Hình thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá; Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

I. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

1. Khu ao ông Tung, thôn Thượng, xã Vân Từ. Gồm: 14 thửa từ thửa 01- thửa 14. Diện tích: 74,00 – 142,20 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 25.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

2. Khu ao ông Chiến, thôn Thượng, xã Vân Từ. Gồm: 05 thửa đất từ thửa 01 – thửa 05. Diện tích: 112,5 – 178,46 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 1.200.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 25.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

3. Khu Ao Cá Thôn Liễu, xã Văn Hoàng. Gồm: 21 thửa đất từ thửa 01 – thửa 21. Diện tích: 116,1 – 156,7 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 800.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 19.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

4. Khu ao Vài 3, thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên. Gồm: 01 thửa. Diện tích: 75,93 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 7.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 thửa.

5. Khu ao bà Hòa, thôn Phong Triều, xã Nam Triều. Gồm: 06 thửa. Diện tích: 140,05 – 143,0 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 35.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 thửa.

6. Khu Quán Đồng, thôn Đề Thám, xã Văn Nhân. Gồm: 11 thửa đất. Diện tích: 81,3 – 106,0 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 3.800.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 61.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 thửa.

II. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực địa:

- Bán hồ sơ từ 06/7/2018 đến 26/7/2018 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á.

- Thời gian nhận tiền đặt trước từ ngày 25 đến 26/7/2018 trong giờ hành chính cho Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á hoặc chuyển vào tài khoản số 135490415 tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long - PGD Tây Hà Nội của Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á.

- Thời gian thăm thực địa vào ngày 25, 26/7/2018.

III. Thời gian, địa điểm mở phiên công bố giá:

Thời gian: Ngày 28/7/2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 0948.612.662 hoặc Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á. VPGD: N4A Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 0982.233.274.