Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Vườn chuối thôn Hạ; khu Ao cá thôn Liễu; khu Biến thế, thôn Trung; khu Sân kho, thôn Nội; khu Thùng bộ đội, thôn Thượng, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội như sau:  

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

· Khu Vườn chuối, thôn Hạ: 05 thửa đất. Tổng diện tích 500 m2. Giá khởi điểm: 3.200.000 đồng/ m2.

· Khu sau kho (Thùng bộ đội) thôn Thượng: 09 thửa đất. Tổng diện tích 1.041,7 m2. Giá khởi điểm: 800.000 đồng/ m2.

· Khu biến thế, thôn Trung: 21 thửa đất. Tổng diện tích 2.602 m2. Giá khởi điểm: 2.500.000 đồng/ m2.

· Khu sân kho, thôn Trung: 03 thửa đất. Tổng diện tích 279,6 m2. Giá khởi điểm: 2.300.000 đồng/ m2.

· Khu ao cá, thôn Liễu: 21 thửa đất. Tổng diện tích 2.776,6 m2. Giá khởi điểm: 800.000 đồng/ m2.  

2. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Thời gian phát hành hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 16/01/2018 đến 17h00 phút, ngày 01/02/2018 tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất; Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và UBND xã Văn Hoàng.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 01/02/2018 đến 17h00 phút, ngày 02/02/2018.

- Số tiền đặt trước:

· Khu vườn Chuối, thôn Hạ: 48.000.000 đồng/ 01thửa đất;

· Khu sau kho (Thùng bộ đội) thôn Thượng: 20.000.000 đồng/ 01thửa đất;

· Khu biến thế, thôn Trung: 50.000.000 đồng/ 01thửa đất;

· Khu sân kho, thôn Trung: 35.000.000 đồng/ 01thửa đất;

· Khu ao cá, thôn Liễu: 19.000.000 đồng/ 01thửa đất.

- Địa điểm: tại UBND xã Văn Hoàng.

6. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá: Vào 8 giờ 15 phút, ngày 04/02/2018 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên.

ĐT: 02433 859 988 hoặc DĐ: 0916496923.