Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo mời  đấu giá QSDĐ ở huyện Phú Xuyên, cụ thể như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

* Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá, kiểm và mở phiếu công khai ngay tại chỗ.

* Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

I. Vị trí thửa đất,  giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

1. Khu nhà mẫu giáo cũ thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy. Gồm: 3 thửa đất. Tổng diện tích: 234 m2. Giá khởi điểm: 2.500.000 đồng/ m2. Bước giá: 100.000 đồng/ bước. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/ thửa. Phí hồ sơ: 100.000 đồng/ bộ/ thửa.

2. Khu ao Lò Gạch, thôn Thành Lập, xã Minh Tâm. Gồm 23 thửa đất. Tổng diện tích: 2.501,4 m2. Giá khởi điểm: 1.000.000 đồng/ m2. Bước giá: 100.000 đồng/ bước. Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng/ thửa. Phí hồ sơ: 100.000 đồng/ bộ/ thửa.

II. Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

- Bán hồ sơ từ ngày 04/01/2018 đến ngày 25/01/2018 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á (tại UBND xã Tri Thủy và UBND xã Minh Tâm từ ngày 22 đến ngày 25/01/2018).

- Thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước từ ngày 24/01/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 25/01/2018 tại UBND xã Tri Thủy và UBND xã Minh Tâm (trong giờ hành chính).

- Thời gian thăm thực địa vào 16h00, ngày 25/01/2018 tại khu nhà mẫu giáo cũ thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy và khi ao Lò Gạch, thôn Thành Lập, xã Minh Tâm.

III. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

- Thời gian dự kiến: Vào 8 giờ 15 phút, ngày 27/01/2018 (thứ Bảy).

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Minh Tâm.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 02433 859 988 hoặc DĐ: 0916496923.