Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá đất như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 31 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Hà Úc, An Bằng, An Mỹ, xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Diện tích đất: 6.438 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

STT

Ký hiệu lô đất

Tờ BĐ

Diện tích(m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối thiểu(đồng/m2)

Thành tiền(đồng/lô)

Tiền đặt trước(đồng/lô)

a

Thôn Hà Úc thửa 408

1

408.1

15

255

Vị trí 1, khu vực 2

500.000

127.500.000

19.000.000

2

408.2

15

255

500.000

127.500.000

b

Thôn Hà Úc thửa 372, 373

3

374

15

200

Vị trí 2, khu vực 2

300.000

60.000.000

9.000.000

4

401

15

200

300.000

60.000.000

9.000.000

5

403

15

200

Vị trí 1, khu vực 2

300.000

60.000.000

6

406

15

200

350.000

70.000.000

10.500.000

7

407

15

200

Vị trí 2, khu vực 1

350.000

70.000.000

8

443

15

200

300.000

60.000.000

9.000.000

9

444

15

212

300.000

63.600.000

9.500.000

10

478

15

200

350.000

70.000.000

10.500.000

11

479

15

200

300.000

60.000.000

9.000.000

12

483

15

200

300.000

60.000.000

13

484

15

200

350.000

70.000.000

10.500.000

14

485

15

200

350.000

70.000.000

15

517

15

200

350.000

70.000.000

16

538

15

225

300.000

67.500.000

10.000.000

17

539

15

225

Vị trí 2, khu vực 1

300.000

67.500.000

18

540

15

233

350.000

81.550.000

12.200.000

19

541

15

233

400.000

93.200.000

13.000.000

20

542

15

225

300.000

67.500.000

10.000.000

21

543

15

225

300.000

67.500.000

c

Thôn An Bằng thửa 175

22

535

10

175

Vị trí 1, khu vực 1

700.000

122.500.000

18.300.000

23

536

10

175

700.000

122.500.000

d

Thôn An Mỹ (Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 25)

24

117

24

200

Vị trí 1, khu vực 2

300.000

60.000.000

9.000.000

25

118

24

200

300.000

60.000.000

26

119

24

200

300.000

60.000.000

9.000.000

27

120

24

200

300.000

60.000.000

28

121

24

200

300.000

60.000.000

29

122

24

200

300.000

60.000.000

30

123

24

200

300.000

60.000.000

31

124

24

200

300.000

60.000.000

Tổng cộng: 31 lô

2.268.350.000

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 26/02/2018 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 26/02/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Vinh An.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: 

* Ngày 23/02/2018 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương-TP Huế)

* Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 ngày 26/02/2018 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ lô

* Tùy theo số lượng người tham gia đấu giá mà chủ tài sản xin ý kiến UBND huyện Phú Vang đưa ra lượng tài sản đấu giá cho phù hợp.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 09 giờ 00’’ ngày 28/02/2018 tại Hội trường UBND xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VI. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ: - Văn phòng Chi nhánh- Số 22 Tố Hữu, Huế. ĐT: 0234.3832542-0914079393.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang. Địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3958.780