Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LÔ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

1.     Tài sản bán đấu giá là: Quyền sử dụng đất tại Khu 1 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Đợt 3), bao gồm: 7 lô (thửa) đất, cụ thể như sau: 

TT

Tên đơn vị hành chính

Ký hiệu lô đất

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đồng/lô)

Tiền hồ sơ

(đồng/bộ)

Tiềnđặt trước

(đồng)

Ghi chú

A. Đất thương mại, dịch vụ

Đoạn từ ngã ba Trạm thu phí đến Trạm kiểm soát liên hợp dọc QL 40

1

Đường Ngọc Hồi - Dốc Muối

DT3

27.512

7.703.000.000

4.000.000

386.000.000

 

B. Đất ở (Đường nội bộ quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu)

2

Đường D1

LK6-7

376

84.600.000

100.000

5.000.000

 

3

Đường D1

LK6-21

384

86.400.000

100.000

5.000.000

 

4

Đường D1

LK6-22

384

86.400.000

100.000

5.000.000

 

5

Đường D1

LK8-20

405

91.125.000

100.000

5.000.000

 

6

Đường D1

LK8-21

388

87.300.000

100.000

5.000.000

 

7

Đường D1

LK8-22

293

65.925.000

100.000

4.000.000

 


* Chi tiết vị trí từng lô (thửa) đất bán đấu giá tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Kon Tum và sơ đồ trích lục đất kèm theo.

- Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở; đất thương mại, dịch vụ.

- Thời hạn sử dụng:

+ Đất ở: Lâu dài.

+ Đất thương mại, dịch vụ: 50 năm.

2. Thời gian bán đấu giá: Vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 07/7/2017.

3. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Khu I – Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

4. Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản:

- Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (số 211, Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

- Tại Ban quản lý các Dự án đầu tư – BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

5. Địa điểm trưng bày và xem tài sản: Quyền sử dụng đất tại Khu 1 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

6. Thời hạn trưng bày tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 9 giờ ngày 03/7/2017.

7. Hình thức bán đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá. Mỗi thửa đất tổ chức một cuộc bán đấu giá.

* Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh hoặc chuyển vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum (Tiền đặt trước không được tính lãi).

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (số điện thoại: 0603.911.069,0603.703.999); Ban quản lý các Dự án đầu tư - BQL Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (số điện thoại: 0603.885.047; 0603.885.049)./.