Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Khương, Lào Cai

(BĐT) - Công ty TNHH DV bán đấu giá tài sản Hoà Bình thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản: Đất ở, số lượng 36 thửa tại xã Lùng Khấu Nhin và thị trấn Mường Khương , huyện Mường khương. Chi tiết như sau:

a) Thị trấn Mường Khương

+Thôn Nhân Giống; Số lượng: 13 thửa ( Thửa số 01 đến thửa số 13)

+ Đường sau XN nước đến BQLRPH thị trấn MK; Số lượng:15 thửa (Thửa số 26 - thửa số 40)

+ Đường Bờ hồ Na Đẩy; Số lượng: 03 thửa (Thửa số 56 - thửa số 58)

b) Xã Lùng Khấu Nhin

+ Đường tỉnh lộ 154, Trung tâm xã Lùng Khấu Nhin; Số lượng: 05 thửa (Thửa số: 62 - thửa số : 66)

c) Diện tích, Đơn giá khởi điểm; Mục đích và thời hạn sử dung.

+ Diện tích mỗi thửa: 90,0 m2 – 100,0 m2

+ Đơn giá khởi điểm: 1.000.000 đồng/m2 - 8.000.000 đồng/ m2

+Mục đích sử dụng: Đất ở; Thời hạn sử dung: Lâu dài

2. Tiền đặt trước tham gia đất đấu giá: Bằng 15% giá khởi điểm

3. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín một lần khách hàng trả giá trước (khách hàng tham gia đấu giá sẽ gửi hồ sơ đấu giá đến phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện Mường Khương bằng đường bưu điện).

4. Thời gian xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá: Kể từ ngày thông báo (Từ 09/06 đến ngày 09/07/2017)

Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty ( Số 098, Đường Mường Than, P. Kim Tân, TP. Lào Cai); Phòng TC- KH (SN 293 đường Giải phòng 11-11, thị trấn Mường Khương); UBND xã Lùng Khấu Nhin, UBND thị trấn Mường Khương và thực địa. Thửa đất đấu giá

5 Thời hạn, Hình thức, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời hạn nhận hồ sơ: 01 ngày ( Bắt đầu từ 7giờ 30 phút đến 16 giò 30 phút ngày 11/07/2017

- Hình thức nhận: Gửi bằng đường bưu điện tới phòng Tài Chính – Kếhoạch huyện Mường Khương bằng đường bưu điện.

- Địa điểm: SN 293 Đ.Giải phóng 11-11, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

6.Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian: Dự kiến vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 12/07/2017

- Địa điểm: Tại Hội trường nhà văn hóa thị trấn Mường Khương

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số ĐT: 0214 3.840.683 – 0214 388 1212 ( Trong giờ hành chính)