Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoằng Hóa và huyện Nga Sơn, Hà Nội

(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại và Đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá:

- Xã Định Công: 43 lô đất. Giá khởi điểm từ 200.000 đồng/ m2 đến 350.000 đồng/ m2.

- Xã Hoằng Phong: 26 lô đất. Giá khởi điểm từ 1.520.000 đồng/ m2 đến 2.560.000 đồng/ m2.

- Xã Nga Mỹ: 47 lô đất. Giá khởi điểm từ 3.000.000 đồng/ m2 đến 3.600.000 đồng/ m2.

2. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản:

+ Xã Định Công: Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 18/01/2018 tại UBND xã Định Công.

+ Xã Hoằng Phong: Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 19/01/2018 tại UBND xã Hoằng Phong.

+ Xã Nga Mỹ: Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 24/01/2018 tại UBND xã Nga Mỹ.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/01/2018 (trong giờ hành chính), tại Trụ sở UBND xã Định Công, huyện Yên Định; UBND xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa và Ban Đấu giá - UBND huyện Nga Sơn.

- Chi tiết có trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty TNHH Thương mại và Đấu giá tài sản Thanh Hóa. Địa chỉ: 602 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: 0986 036 046.