Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Nhơn, Bình Định

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Nam Việt thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hoài Nhơn ủy quyền như sau: