Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc gia và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất nhỏ, kẹt xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Gia Lâm giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (Địa chỉ: Số 2 đường Cổ bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).

- Đơn vị tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia. Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin khu đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, bước giá:

 

Nhóm

Tên khu đất đấu giá

Số lượng thửa đất

Diện tích đấu giá (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Bước giá (đ/m2)

Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đồng/thửa đất)

Nhóm 1

Khu X1, thôn 3

1

117.9

7.000.000

200.000

500.000

150.000.000

Nhóm 2

Khu X5, X6 và X8
thôn 6

24

2,391.1

7.000.000

200.000

500.000

100.000.000

Nhóm 3

Khu X2, X9, X10 và X11 thôn 7

6

548.7

7.000.000

200.000

200.000

80.000.000

Nhóm 4

Khu X17, thôn 8

13

1,336.2

7.000.000

200.000

500.000

100.000.000

Nhóm 5

Khu X3, X4 thôn 6

3

278.5

5.700.000

200.000

500.000

100.000.000

Nhóm 6

Khu X7, thôn 6

7

526.4

5.700.000

200.000

200.000

70.000.000

Nhóm 7

Khu X16, thôn 8

2

168.1

5.700.000

200.000

200.000

70.000.000

Nhóm 8

Khu X1, thôn 3

1

76.5

7.000.000

200.000

500.000

90.000.000

3. Phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 16/01/2018 đến ngày 08/02/2018 (giờ hành chính). Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Tham khảo thông tin hồ sơ đấu giá tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn).

- Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Tổ chức đấu giá (Công ty CP Đấu giá số 5  - Quốc gia) qua 02 hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm (Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện.

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký đấu giá gửi bằng hình thức thư đảm bảo phải được nhận trước 17 giờ 00’, ngày 08/02/2018. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00’, ngày 08/02/2018 sẽ không được tiếp nhận.

4. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá theo quy định.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 07/02 và 08/02/2018 (giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia.

Số tài khoản: 2121.0000.338866 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (BIDV - CN Tây Hồ).

Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với … (số lượng thửa đất) thửa đất tại Nhóm…. khu  ..............., thôn………. xã Kim Lan, huyện Gia Lâm.

Lưu ý: Các trường hợp thông tin chuyển khoản nhận được sau 17 giờ 00’ ngày 08/02/2018 sẽ không được công nhận.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá:

Đối với người đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem xét thực địa khu đất. Đối với người đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: Liên hệ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm để xem thực địa trong 02 ngày liên tiếp là ngày 06 và 07/02/2018 (giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm xét điều kiện tham gia đấu giá:

Thời gian: Ngày 09/02/2018 (thứ Sáu). Địa điểm: Tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 10/02/2018 (Thứ 7). Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Khu B2 Trụ sở UBND huyện Gia Lâm (Số 27 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm. ĐT: 024.38.768.930.