Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Hòa, Long An

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm

- Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Thị trấn HIệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, gồm 299 lô, cụ thể như sau:

Lô loại I: Những lô mặt tiền đường tỉnh 822:

+ Khu G gồm 02 lô: diện tích 81m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 2.200.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 178.200.000 đồng/lô.

Lô loại II: Những lô mặt tiền đường vào Công ty cổ phần Mía đường Hiệp Hòa:

+ Khu A gồm 07 lô: diện tích từ 90m² -> 128,7m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 2.000.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 180.000.000 đồng -> 308.880.000 đồng/lô.

+ Khu B lô 13, diện tích 90m², loại đất ODT, đơn giá 2.000.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 180.000.000 đồng

Lô loại III: Những lô mặt tiền đường số 1, 10, 11 và 13: 

+ Khu A gồm 15 lô: diện tích từ 90m² -> 147m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 1.600.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng -> 282.240.000 đồng/lô.

+ Khu B gồm 23 lô: diện tích từ 90m² -> 93,8m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 1.600.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng -> 180.096.000 đồng/lô.

+ Khu E gồm 05 lô: diện tích từ 90m² -> 121m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 1.600.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng -> 232.320.000 đồng/lô.

+ Khu F gồm 24 lô: diện tích từ 90m² -> 93m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 1.600.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng -> 178.560.000 đồng/lô.

+ Khu M gồm 14 lô: diện tích từ 90m² -> 141,7m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 1.600.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng -> 269.760.000 đồng/lô.

+ Khu G gồm 24 lô: diện tích 90m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 1.600.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng/lô.

+ Khu H gồm 24 lô: diện tích 90m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 1.600.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng/lô.

Lô loại IV: Những lô mặt tiền đường số 9 và 5: 

+ Khu D gồm 32 lô: diện tích từ 90m² -> 111,5m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 1.400.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 126.000.000 đồng -> 187.320.000 đồng/lô.

+ Khu J gồm 06 lô: diện tích 90m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 1.400.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 126.000.000 đồng/lô.

Lô loại V: Những lô mặt tiền đường số 2, 7, 8, 12 và 14:

+ Khu E gồm 13 lô: diện tích từ 90m² -> 116m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 1.200.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 108.000.000 đồng -> 167.040.000 đồng/lô.

+ Khu C gồm 65 lô: diện tích từ 90m² -> 108,76m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 1.200.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 108.000.000 đồng -> 156.614.000 đồng/lô.

+ Khu D gồm 34 lô: diện tích từ 90m² -> 139,3m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 1.200.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 108.000.000 đồng -> 200.592.000 đồng/lô.

+ Khu N gồm 10 lô: diện tích từ 90m² -> 170m²/lô, loại đất ODT, đơn giá 1.200.000 đồng/m². Giá khởi điểm: 108.000.000 đồng -> 244.800.000 đồng/lô.

Lưu ý: Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và lệ phí địa chính

2. Thời hạn tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đăng ký mua tài sản.

- Thời hạn tham khảo hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày 26/7/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An.

- Thời gian xem tài sản: từ ngày thông báo đến ngày 26/7/2017, liên hệ tại Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Đức Hòa (Đường 3/2, Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá ngày 26/7/2017 Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Đức Hòa.

3. Tiền đặt trước, Phí tham gia

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm nộp vào tài khoản của Trung tâm số 6600201003511 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An.

- Phí tham gia: Từ 100.000 đồng -> 200.000 đồng/hồ sơ

4. Thời gian, địa điểm đấu giá

Cuộc đấu giá được tổ chức vào lúc 08 giờ, ngày 28/7/2017 tại Chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất tại huyện Đức Hòa.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An; địa chỉ: số 151, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0723 551 535, 0909 260 696./.