Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 235 m2 đất (trong đó có: 180 m2 đất ở lâu dài, 55 m2 đất trồng cây lâu năm khác đến tháng 10/2043) và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 03, tờ bản đồ số 11 có địa chỉ tại Xóm Trại, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 822.900.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng).

Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật do người mua chịu. 

3. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ – Hà Nội

Địa chỉ: 120 khu Bình Sơn, thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

4. Tiền đặt trước: 160.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).   

5. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Đến hết 16h30’, ngày 12/03/2018.

6. Xem hiện trạng tài sản: Từ ngày 01/03/2018 đến hết ngày 05/03/2018.

7. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày 14/03/2018.

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 14/03/2018.

9. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia.

10. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. ĐT: 024.62843536.