Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất: 55 lô đất thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước gồm:

* Lô đất số 67 - ấp 8, xã Thanh Hòa

Diện tích: 1.623,6m2 (Một ngàn sáu trăm hai mươi ba phẩy sáu mét vuông)

Giá khởi điểm: 81.180.000 đồng (Tám mươi mốt triệu một trăm tám mươi ngàn đồng)

* 10 lô đất (Từ lô 01 đến 10) khu đất dự án xây dựng đường Vành đai từ Bùng Binh đến đường Hoàng Văn Thụ, TT Thanh Bình

Tổng diện tích: 2.079 m2 (Hai ngàn không trăm bảy mươi chín mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 11.695.070.000 đồng (Mười một tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng)

* 11 lô đất (Từ lô 275 đến 285) ấp Tân Hội, xã Tân Thành

Tổng diện tích: 6.285,88 m2 (Sáu ngàn hai trăm tám mươi lăm phẩy tám tám mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 1.555.874.000 đồng (Một tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi bốn ngàn đồng)

* 06 lô đất (Từ Lô 09 đến 14) khu A, đường ĐT 759B, thôn 3 xã Thiện Hưng

Tổng diện tích: 919,6 m2 (Chín trăm mười chín phẩy sáu mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 1.965.720.000 đồng (Một tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng)

* 18 lô đất (Từ lô 20 đến 28; 30 đến 38) khu B, đường ĐT 759B, thôn 3 xã Thiện Hưng

Tổng diện tích: 3.334m2 (Ba ngàn ba trăm ba mươi bốn mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 7.516.735.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm mười sáu triệu bảy trăm ba mươi lăm ngàn đồng)

* 09 lô đất (Lô 50; 52 đến 58, 60) khu C, đường ĐT 759B, thôn 3 xã Thiện Hưng

Tổng diện tích: 1.866,6m2 (Một ngàn tám trăm sáu mươi sáu phẩy sáu mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 4.049.720.000 đồng (Bốn tỷ không trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng)

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Mục đích sử dụng: đất ở lâu dài

Các lô đất được bán lẻ theo từng lô (Có danh sách kèm theo)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/7/2018 đến ngày 03/8/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

4. Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/7/2018 đến ngày 03/8/2018, đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

5. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 11/7/2018 đến ngày 03/8/2018 tại khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 06/8/2018 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp.

7. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp, liên tục nhiều vòng tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành;

Có CMND, Sổ hộ khẩu và Giấy phép kinh doanh (Nếu có) (Sao y bản chính);

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau:

TT

Giátrị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Trên500 triệu đồng

500.000

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216