Đấu giá Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 309m2 đất ở và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ số 4 tại thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 2.521.258.893 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm hai mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi ba đồng). 

Mức giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 06/02/2017.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 24/02/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 15/02/2017.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 28/02/2017.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.