Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại TX Nghĩa Lộ, Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghĩa Lộ ủy quyền như sau: