Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế phối hợp với Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản: quyền sử dụng đất 19 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1), thành phố Huế cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 19 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1);

2. Diện tích quỹ đất: 3.639,0 m2 (Có Trích đo Bản đồ địa chính Khu đất tỷ lệ 1/1000 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 26/5/2017 kèm theo);

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Các lô đất đã được san nền và cắm mốc phân lô; đường giao thông, vĩa hè, cây xanh đã được đầu tư hoàn chỉnh; riêng các hạng mục như hệ thống điện, hệ thống cấp nước, thoát nước... đang hoàn thiện theo tiến độ của Dự án;

6. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với công trình nhà ở: Lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ;

+ Đối với công trình nhà ở kết hợp dịch vụ: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với khu ở liên kế: ≤ 75%;

+ Đối với khu ở kết hợp dịch vụ: ≤ 60%;

- Chiều cao công trình:

+ Đối với khu ở liên kế: ≤ 5 tầng;

+ Đối với khu ở kết hợp dịch vụ: ≤ 6 tầng;

- Thiết kế xây dựng nhà ở: Việc xây dựng nhà ở tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 thực hiện theo thiết kế mẫuthống nhất của dự án (Mẫu thiết kế nhà ở do Ban Quản lý khu vực Phát triển đô thị tỉnh cung cấp); Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ bàn giao cho các đối tượng khi trúng đấu giá.

7. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 19 lô đất tại Khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 (đợt 1), thành phố Huế; cụ thể như sau: 

Stt

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ địa chính số

Diện tích (m2/lô)

Vị trí thửa đất,

loại đường

Mức giá cụ thể (đ/m2)

Mức giá khởi điểm (đ/lô)

Tiền đặt trước (15%)

(đ/lô)

I

Cụm lô ODV-01 (Khu ở kết hợp dịch vụ)

1

295

5

307,8

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 56 m

7.200.000

2.216.160.000

332.400.000

2

296

5

307,8

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 56 m

7.200.000

2.216.160.000

332.400.000

3

297

5

307,8

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 56 m

7.200.000

2.216.160.000

332.400.000

4

298

5

307,8

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 56 m

7.200.000

2.216.160.000

332.400.000

5

299

5

307,8

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 56 m

7.200.000

2.216.160.000

332.400.000

II

Cụm lô LK-E (Khu ở liên kế)

1

279

5

150

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

2

280

5

150

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

3

281

5

150

Vị trí 1, mặt đường quyhoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

4

282

5

150

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

5

283

5

150

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

6

284

5

150

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

7

285

5

150

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

8

286

5

150

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

9

287

5

150

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

10

288

5

150

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

11

289

5

150

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

12

290

5

150

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

13

291

5

150

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

14

292

5

150

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch 12 m

5.500.000

825.000.000

123.700.000

TỔNG(19 lô đất)

3.639

 

 

22.630.800.000

3.393.800.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Mức thu phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng

2. Bước giá:

- Đối với 05 lô đất thuộc Cụm lô ODV-01 (có ký hiệu từ 295 đến 299): Bước giá là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng),tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

- Đối với 14 lô đất thuộc Cụm lô LK-E (có ký hiệu từ 279 đến 292): Bước giá là 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng), tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 04/08/2017 tại vị trí đất theo thông báo bán đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 10 giờ 00 ngày 07/08/2017 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 03/08/2017 cho đến 10 giờ 00 ngày 07/08/2017 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng có thể nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản số 117000036730 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (Số 20 Đường Hà Nội, TP Huế)

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 08/08/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế.

 Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế.

ĐT: 0234.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế. ĐT: 0234.3832542- 0914079393.