Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại TX Ayun Pa, Gia Lai

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch TX Ayun Pa ủy quyền như sau: