Đấu giá quyền sử dụng đất, CTXD và máy móc thiết bị tại huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp ủy quyền như sau: