Đấu giá quyền sử đất lâu dài tại huyện Bình Chánh, TP.HCM

(BĐT) - Công ty CP thiết bị xăng dầu Ptrolimex thông báo bán đấu giá tài sản như sau: