Đấu giá quyền khai thác sò giống tại Tiền Giang

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản do UBND xã Kiểng Phước, huyện Gò Công ủy quyền như sau: