Đấu giá quyền khai thác khoáng sản quặng sắt tại Hà Nội

(BĐT) - Hội đồng Đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản quặng sắt khu vực Nam Phia Đăm, xã Bằng Thành và xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn như sau:

Giá khởi điểm: R = 2% (hai phần trăm).

Tiền đặt trước: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 31/7/2018, tại Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản (số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian, địa điểm, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 30/8/2018, hồ sơ nộp trực tiếp tại Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản (số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Từ ngày 20/9/2018 đến ngày 30/9/2018, tại Trụ sở Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản, số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39330735.