Đấu giá phế liệu làm vườn chim và hệ thống cấp nước của Vườn quốc gia Ba Vì

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản BTC thông báo bán đấu giá tài sản do Vườn quốc gia Ba Vì ủy quyền như sau:

Tài sản bán đấu giá: Phế liệu làm vườn chim và hệ thống cấp nước (vườn chim) của Vườn quốc gia Ba Vì.

Giá khởi điểm: 55.643.000 đồng.

Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng.

Thời gian:

- Mua hồ sơ và nộp đơn đăng ký: Từ 09h00, ngày 16/4/2018 đến hết 16h00, ngày 02/5/2018.

- Xem tài sản: Từ 09h00, ngày 26/4/2018 đến hết 16h00, ngày 27/4/2018.

- Nộp tiền đặt trước: Từ 09h00, ngày 26/4/2018 đến hết 16h00, ngày 02/5/2018.

Tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 07/5/2018.

Địa điểm:

- Mua hồ sơ: Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản BTC - Tầng 7, số 16 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Tổ chức đấu giá: Vườn quốc gia Ba Vì. Địa chỉ: Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.