Đấu giá ô tô tải và dây chuyền máy móc tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 của Công ty TNHH giấy Phú Hoa do Chi cục Thi hành án dận sự thành phố Biên Hòa ủy quyền như sau: