Đấu giá lô xác xe ô tô tại Hà Nội

(BĐT) - Tổng Công ty 789 thông báo bán đấu giá tài sản như sau: