Đấu giá Khu đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

(BĐT) - Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Quốc Oai  phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5- Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Khu đất đấu giá: Khu A – ĐG02 Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai gồm 28 thửa đất: Các thửa đất ký hiệu A11 đến A14- Giá khởi điểm: 20.200.000 đ/01m2 và các thửa đất ký hiệu A15 đến A28 – Giá khởi điểm: 12.100.000 đ/01m2 – Diện tích các thửa đất trong khoảng từ 108,00 m2 đến 182,17 m2; Bước giá: 200.000 đ/01m2.

2. Thời gian phát hồ sơ: Hồ sơ được in và tải miễn phí từ 8h00 ngày 18/02/2017 đến 17h00 ngày 02/03/2017 tại : Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội – http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn; Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quốc Oai – http://www.quocoai.hanoi.gov.vn.

3. Thời gian thu hồ sơ, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 03/03/2017 đến 17h00 ngày 09/03/2017.

4. Tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá: Nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai hoặc chuyển khoản: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai – STK: 102010002075927 – Tại: Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Hà Tây (Các trường hợp Chi nhánh Phát triển Quốc Oai nhận được tin chuyển khoản sau 17h00  ngày 09/03/2017 đều không được chấp nhận); Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký hợp lệ theo thông báo đấu giá nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo về: Chi nhánh phát triển quỹ đất Quốc Oai, đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (Các hồ sơ gửi qua thư đảm bảo mà Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai nhận được sau 17h00  ngày 09/03/2017 thì Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai sẽ không tiếp nhận hồ sơ mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào).

5. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00 ngày 10/03/2017 tại khu đất đấu giá.

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: Phiên đấu giá các thửa đất xã Tân Phú vào hồi 8h0 ngày 12/03/2017 (Chủ nhật) tại Hội trường UBND thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

* Thông tin liên hệ: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Quốc Oai – Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai,TP. Hà Nội - Điện thoại: 0433.844.555.