Đấu giá hàng hóa tịch thu sung công quỹ tại Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Tên tài sản: Đấu giá 02 lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ bao gồm: Lô 01: Giày dép, điện- điện tử, phụ kiện điện thoại, phụ tùng xe; Lô 02: Các loại hàng hóa khác; bàn giao theo hiện trạng thực tế. Giá khởi điểm từng lô: Lô 01:34.874.000 đồng; Lô 02: 110.160.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 14/8/2018, tại địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 14/8/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 01: 100.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 02: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: tương đương 20% so với giá khởi điểm của từng lô hàng hóa.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ từ ngày thông báo đến ngày 14/8/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, cách thức ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo hướng dẫn, khi nộp phiếu trả giá phải nộp khoản tiền đặt trước nêu trên tại Trung tâm (từ ngày 14/8/2018 đến 16 giờ 30phút ngày 16/8/2018).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 17/8/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3964564.