Đấu giá gỗ xẻ từ nhóm I đến nhóm VII tại Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt kiểm lâm huyện Ngọc Hồi ủy quyền như sau: